Lassa koorts in Masanga

De Nederlandse stichting Masanga Nederland bevestigt dat twee van de Nederlandse artsen van Masanga Hospital zijn besmet met Lassa koorts. Een van hen is reeds in strikte isolatie opgenomen in een Nederlands ziekenhuis en de tweede arts wordt vandaag gerepatrieerd.

Lassa koorts is een ernsitge virale infectie.

Mensen worden geinfecteerd door contact met de uitwerpselen van geinfecteerde ratten of door direct contact met geinfecteerde personen (via lichaamssappen). Lassa koorts is endemisch in de knaagdier populatie in delen van West Afrika.

Infecties met Lassa komen in West Afrika 100.000 tot 300.000 keer per jaar voor.

Masanga Nederland en onze zusteroragnisaties houden de situatie in Sierra Leone nauwlettend in de gaten, in nauwe samenwerking met de lokale overheden, partnerorganisaties, het ministerie van volksgezondheid in Sierra Leone en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onze gedachten gaan uit naar de medewerkers en hun famlies. We hopen op een goed herstel. Wij vragen eenieder om de privacy van de medewerkers en hun familie te respecteren.