Tijdelijke sluiting Masanga Hospital

Vanwege de dreigende situatie die de Ebola epidemie teweegbrengt heeft het internationale bestuur van Masanga Hospital onlangs besloten de klinische activiteiten in Masanga Hospital tijdelijk te staken.

De belangrijkste redenen van dit besluit was dat de veiligheid van onze medewerkers in het geding kwam door gebrek aan beschermende kleding en toename van agressie tegen gezondheidsmedewerkers in het land. Noch de overheid, noch wijzelf konden de noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Wij zijn druk bezig met plannen maken om op korte termijn de deuren van Masanga weer te openen. We hopen op jullie steun hierin.

Houd de site in de gaten voor nieuws.