Laguna Fullah

Naam: Laguna Fullah

Leeftijd: 25 jaar

Laatste baan: nursing aid – werkzaam als anesthesie medewerker in Masanga Hospital

Studie: SSS III; secundairy school als voorbereiding op universitair vervolgonderwijs

Duur: 2 jaar – start september 2015

Kosten: Circa 400 euro/jaar - vaste sponsoren hebben het volledige bedrag voor 2016 inmiddels voor hun rekening genomen

Laguna werd in 2011 opgeleid als nursing aid in Masanga Hospital, waarbij hij als beste van zijn jaar afstudeerde. Ook in de praktijk van het ziekenhuis bleek hij een bescheiden, intelligente en hard werkende collega. Opvallend was zijn leergierigheid en begripsniveau, helemaal in ogenschouw nemend dat hij alleen lagere school had afgemaakt, omdat daar thuis geen geld voor was geweest. Op eigen initiatief is hij in 2015 gestart met de middelbare school (SSS III), maar aangezien dit niet te combineren bleek met werk, lukte het hem na een jaar niet om dit financieel zelf te continueren. Masanga Nederland zal de resterende kosten tot het eindexamen voor haar rekening nemen. Hierna zal bepaald worden of de sponsoring zal continueren voor verder universitair onderwijs.

U kunt Laguna sponsoren door maandelijks (of eenmalig) een gift over te maken naar: NL57 RABO 0147966515 ovv 'student Laguna'.

  • laguna-fullah
Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.