Sponserloop maurickcollege

Op het Maurickcollege te Vught was het op 18 en 19 april weer de jaarlijkse sponsorloop voor een goed doel in de 3de wereld.
sponsorloopDe gekozen projecten worden vaak aangedragen door familieleden of kennissen van werkers in het 3de wereldveld.
Het geselecteerde project kan 3 jaar rekenen op de steun van onze school, zodat zij ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan een langlopend doel en iets structureels ter plaatse kunnen veranderen.
Dit jaar was het de 1ste keer dat het Maurickcollege (school van tante van Annemarie) voor Masanga liep. In overleg met Alex (tropenarts) en Annemarie (zijn echtgenoot) zijn er voorlopig 3 doelen uitgekozen die een hoge urgentiewaarden hebben en die een daadwerkelijke verbetering en stabilisering van Masanga hospital kunnen bewerkstelligen. Er is besloten om het eerste jaar te gaan lopen voor de renovatie van de kinderafdeling. De sponsorloop was een groot succes en met een tussenstand van € 11.233,51 zijn we al erg tevreden.
Vanuit Masanga vernamen we dat er reeds contacten zijn met het bouwbedrijf om zo snel mogelijk aan de renovatie te beginnen. En als het goed is zijn ze inmiddels al van start gegaan!

  • sponserloop-maurickcollege