Schumacher Kramer Stichting steunt Masanga Hospital

De eerste contacten met de SK Foundation werden gelegd na een presentatie (http://youtu.be/NLVJ-PKqLU8) door tropenarts Jurre van Kesteren op het internationale congres: Surgery in low resource settings.
De SK Foundation ondersteunt verschillende ziekenhuisprojecten in Afrika en ze waren erg onder de indruk van omstandigheden waarin wij hebben gewerkt gedurende de eerste maanden van de ebola uitbraak.
Deze kleine stichting heeft goed in de gaten dat de 'collateral damage' van de ebola uitbraak onvoldoende wordt beschreven. Ook maken zij zich hard om juist hulp te bieden in de wederopbouw periode.
Met een aanzienlijke financieel bijdrage van de SK Foundation is Masanga Nederland in staat om

- Twee expats over halen voor drie maanden ter ondersteuning in opstartende fase van het ziekenhuis
- Een goede stap maken in de gehele infection prevention control van ons ziekenhuis
- Een jaarvoorraad medicatie te bestellen bij IDA, The Netherlands.

Masanga Nederland en alle belanghebbende willen SK Foundation hartelijk danken voor hun steun.